St. UBUNTUPRACTICA

Stichting voor gemeenschapsvorming door ontwikkelingspractica

UBUNTU-Practica wil initiatiefnemers in gemeenschapsvorming ondersteunen. Dit gebeurt door:

Activiteiten op verzoek of op initiatief van de bestuursleden:

-                  financiële ondersteuning in de vorm van leningen en schenkingen

-                  ondersteuning door de leden van het bestuur en adviseurs in gesprekken over het initiatief

-                  het in contact brengen van mensen met een bepaalde vraag of behoefte met andere mensen die in antwoord daarop iets te bieden hebben

-                  inhoudelijke ondersteuning van de Vereniging Levenslopen

-                  Het organiseren en ontwikkelen van opleidingen in de Werkplaats Biografiekunde en Initatiefkunde. (Hierover is een aparte brochure beschikbaar.)

-                  Het ontwikkelen van denkbeelden uit de biografiekunde, initiatiefkunde en over sociale ontwikkeling

-                  Het overdragen van deze denkbeelden in de vorm van lezingen, cursussen en in een reeks Brochures van de Stichting