Vrije initiatiefschool TALANDER

EEN NIEUWE TIJD

EEN NIEUWE SCHOOL

   Vrije initiatiefschool Talander is een kleinschalige, particuliere vrije school in ontwikkeling.

Vanaf eind 2017 starten wij met een combinatieklas 1,2,3 en een kleuterklas, op een nieuwe lokatie in een natuurgebied bij Zutphen

Als je belangstelling hebt voor onze school, neem dan contact op met Ingrid Busink, 06-44426950,of vrijeinitiatiefschooltalander@gmail.com ingrid@bouwenmetmensen.nl.  Je bent welkom voor een kennismakingsgesprek.

KOM KENNISMAKEN MET ONZE LEERKRACHTEN EN ONZE SCHOOL OP

Victor Koelman (onderbouw) en Olav Suidman (kleuterleerkracht) vertellen met enthousiasme over Talander, de kinderen, ons onderwijs en onze toekomstplannen. Interesse? Kom vrijblijvend kennismaken op

Donderdag 1 juni, van 20.00 uur tot 22. 00 uur

Donderdag 15 juni, van 20.00 tot 22.00 uur

In de Proeflokalen, Vispoortplien 16, te Zutphen

Aanmelden via: vrijeintiatiefschooltalander@gmail.com

 

Wij zijn op zoek naar geïnteresseerde ouders, leraren en kleuterjuffen of -meesters, die interesse hebben om de school samen met ons te ontwikkelen. Ook als je zelf niet in deze regio wilt wonen/werken, en wellicht elders een schooltje zoals de onze wilt starten, ben je welkom. We kunnen van en met elkaar leren en je ook ondersteunen om in je eigen regio van start te gaan.

Meester Victor kijkt mee......

 

Initiatief van het kind

Michaelsfeest bij de smid

Elk kind komt met initiatief in de wereld. Het wil iets nieuws ontwikkelen, voor zichzelf en de wereld. Om dat te (gaan) kunnen leert hij of zij elke dag, vanuit zichzelf. Wij zien dat veel kinderen in deze tijd steeds duidelijker aangeven in woorden en in gedrag wat ze ten diepste bezig houdt of (niet) willen leren. Ze hebben vaak ook al veel meer bewustzijn en vragen over het leven en vooral ook over hoe mensen zich tot elkaar verhouden.

In deze tijd zijn er meer en meer kinderen die zelf al op heel jonge leeftijd kenbaar maken wat hun taak op aarde is en waarom ze hier gekomen zijn (zie hiervoor o.a. het boek ´De levensopdracht van nieuwetijdskinderen – Wie ze zijn en wat ze ons leren´van Hans Stolp). Zij kunnen heel goed aangeven wat zij wel en wat zij niet willen (leren). Talander is bekend met dit fenomeen en wil dan ook binnen het lesgebeuren ruimte bieden voor de persoonlijke initiatieven en bijdragen van de kinderen. De leerkracht reikt de leerstof weliswaar als groot gebaar vanuit het leerplan aan, maar het eigenlijke lesverloop komt tot stand vanuit de ontmoeting en de interactie met de kinderen.

In deze tijd zijn er meer en meer kinderen die zelf al op heel jonge leeftijd kenbaar maken wat hun taak op aarde is en waarom ze hier gekomen zijn (zie hiervoor o.a. het boek ´De levensopdracht van nieuwetijdskinderen – Wie ze zijn en wat ze ons leren´van Hans Stolp). Zij kunnen heel goed aangeven wat zij wel en wat zij niet willen (leren). Talander is bekend met dit fenomeen en wil dan ook binnen het lesgebeuren ruimte bieden voor de persoonlijke initiatieven en bijdragen van de kinderen. De leerkracht reikt de leerstof weliswaar als groot gebaar vanuit het leerplan aan, maar het eigenlijke lesverloop komt tot stand vanuit de ontmoeting en de interactie met de kinderen.

Talander beschouwt haar visie op het onderwijs aan kinderen in deze tijd dan ook het meest verwerkelijkt als het lesgebeuren vorm wordt gegeven vanuit deze afstemming en het samenspel tussen kinderen en leerkracht.


 

Wie zijn de initiatiefnemers??

Meester Victor Koelman (55 jaar) is vrije schoolleerkracht en heeft 16 jaar ervaring in het vrijeschoolbasis- en speciaal onderwijs. Naast het lesgeven is hij een aantal jaren ook voorzitter geweest van de pedagogische vergadering en heeft hij gewerkt als spraakvormer en coach. Zijn kracht in het onderwijs en de organisatie ervan is steeds meer geworden om in het wezenlijke contact met leerling, maar ook met ouder en collega, steeds weer onderzoekend het gesprek aan te gaan om te beoordelen wat nodig is. In contact met de leerlingen gebeurt dit gesprek natuurlijk ook zonder woorden. Hij heeft een bijzonder scherp oog voor wat de kinderen van deze tijd meenemen en van ons vragen. Authenticiteit en een gelijkwaardige benadering als lerend medemens zijn essentieel.

Ingrid Busink (51 jaar) is biografie- en initiatiefkundige en begeleidt mensen en initiatieven in hun (persoonlijk) ondernemerschap. Het proces van gemeenschapsontwikkeling wordt daarbij altijd mee verzorgd, omdat het in deze tijd een noodzakelijke voorwaarde blijkt om werkelijk vernieuwend ondernemerschap en initiatief te ontwikkelen. Ze heeft 15 jaar ervaring met de begeleiding van biografie-onderzoek in groepen, gemeenschapsvorming in woonprojecten, en de ontwikkeling van scholing op deze gebieden. Ze is ouder van het meisje dat nu op Talander onderwijs krijgt.

Eric ten Hagen (55 jaar)begeleidt wooninitiatieven bij het ontwikkelen van hun woonproject, met name op het gebied van de formuleren van de eigen wensen en eisen, de voorbereiding van het bouwproces, en de financiering. Hij begeleidt de ontwikkelingprocessen van dergelijke initiatieven zo, dat steeds leidend is datgene wat vanuit het geheel wordt gewild, en het persoonlijke belang overstijgt. Hij is vader van het meisje dat nu op Talander onderwijs krijgt en is nauw betrokken bij het voorbereiden van een nieuwe locatie voor onze school.