Visie en achtergronden

Visie en achtergronden van onze vrije initiatiefschool

Dit zijn de uitgangspunten van onze school.

Elk kind komt met initiatief in de wereld. Het wil iets nieuws ontwikkelen, voor zichzelf en de
wereld. Daarom leert hij of zij elke dag, vanuit zichzelf. Wat het nodig heeft om verder te
komen, is een leerkracht en ouders (en andere volwassenen) die zich verbinden met hem of haar,
zodat ze kunnen beoordelen wat dit kind nodig heeft in opvoeding en onderwijs.
De volwassenen helpen het kind het meeste, als ze zelf ook elke dag ‘leren van het leven’, óók
van het kind.

 Daarom geven wij ons onderwijs én de samenwerking tussen ouders en leerkrachten als volgt vorm:

-        Vrije schoolonderwijs zoals dat oorspronkelijk ontwikkeld is door Rudolf Steiner en elke dag verder ontwikkeld wordt door onze leerkrachten vanuit de vragen en initiatieven van de kinderen. Daarmee krijgen de kinderen lesstof aangeboden waarin de hele mens met al zijn mogelijkheden doorklinkt en de hele geschiedenis van de mensheidsontwikkeling als het ware nog eens wordt doorgemaakt. De lesstof wordt bovendien aangeboden op een manier en met een inhoud die aansluit op de algemene ontwikkeling die een kind op een bepaalde leeftijd doormaakt. En tot slot: de lesstof wordt door de leerkracht met al zijn creativiteit van dag tot dag, in afstemming met de kinderen zelf, in een les vormgegeven. Dit dagelijkse kunststukje, dat door de liefde voor het kind wordt gedragen, wordt optimaal mogelijk omdat wij aan de voorwaarden daartoe voldoen.

 

-        Voorwaarden scheppen om echt vrije school onderwijs mogelijk te maken.

  • We hoeven niet aan de eisen en verplichtingen te voldoen die door de landelijke overheid worden gesteld aan scholen die financiering ontvangen van diezelfde overheid. Daarmee zijn de kinderen gevrijwaard van een omgeving waarin ze moeten voldoen aan verwachtingen van iemand, of van een organisatie, die niet eens met hen in contact is, hun individuele ontwikkeling onvoldoende in beeld heeft en niet kan beoordelen wat goed voor hen is en wat niet. Concreet betekent het dat we niet werken met cito-testen of vergelijkbare testen, niet werken met vaste methodes waarmee zogenaamd een bepaald leerdoel bereikt kan worden, en de kinderen in hun eigen tempo kunnen leren.
  • Financiering die het onderwijs vrij laat De financiering die we wel ontvangen komt vanuit de ouders, donateurs, sponsors en andere schenkers. Deze stellen geen eisen aan de prestaties van de kinderen en laten het onderwijs en daarmee de kinderen vrij. We maken met ouders individueel afspraken over hun bijdrage, en houden daarbij rekening hun mogelijkheden. De Voor de werving van donaties werken we samen met andere scholen binnen en leden van coöperatieve vereniging (i.o.) De Vrije Initiatiefschool.
  •  Kleinschaligheid We werken met kleine klassen. Vooralsnog gaan we uit van klassen van ongeveer 15 kinderen. Naarmate we groeien zullen we elke keer vaststellen in overleg tussen ouders en leerkrachten hoe groot een klas kan groeien. We streven ernaar niet meer klasseniveaus te combineren dan twee (bijvoorbeeld: klas 1/2,  3/4 en 5/6. De school zal ook in zijn totaliteit daarom kleinschalig blijven. Door de kleinschaligheid blijft het mogelijk dat de leerkracht zich voldoende kan afstemmen op de ontwikkelingsvragen van ieder kind.

 

-        Gemeenschapsvorming en scholing

De volwassenen helpen het kind het meeste, als ze zelf ook elke dag ‘leren van het leven’, óók van het kind.

Kenmerkend voor onze school is dat we een vernieuwende sociale omgangscultuur met elkaar willen vormgeven. We vinden dit belangrijk omdat de kinderen daarin het voorbeeld krijgen van hoe zij in de toekomst met hun medemensen om kunnen gaan. Dat biedt een diepe grondslag waarop zij hun hele leven lang kunnen voortbouwen in een maatschappij waarin de versnippering en onderlinge verschillen steeds scherper worden. Om dit goed te kunnen doen, is er nog veel te leren. Ouders kunnen kiezen op welke manier zij betrokken willen zijn bij onze school, en mee willen doen in besluitvormingsprocessen over de ontwikkeling van de school, scholing, en ontmoetingsbijeenkomsten.