Visie en achtergronden

Visie en achtergronden van onze vrije initiatiefschool Elk kind komt met initiatief in de wereld. Het wil iets nieuws ontwikkelen, voor zichzelf en de wereld. Om dat te (gaan) kunnen leert hij of zij elke dag, vanuit zichzelf. Wij zien dat veel kinderen in deze tijd steeds duidelijker aangeven in woorden en in gedrag wat ze ten diepste bezig houdt of (niet) willen leren. Ze hebben vaak ook al veel meer bewustzijn en vragen over het leven en vooral ook over hoe mensen zich tot elkaar verhouden.

Om ruimte te maken voor het initiatief van het kind, is onze vrije initiatiefschool bedoeld. We sturen daarom niet nadrukkelijk aan op prestaties en resultaten en werken niet met vaste methodes. De essentie voor onze school is het sociale stuk, dat is het allerbelangrijkste:  dat er een klik is tussen leerling en leerkracht, dat er wederkerig respect en vertrouwen is, als bodem voor leer- en ontwikkelingsprocessen.

We zien dat niet alleen de kinderen hier om vragen, maar ook de samenleving als geheel. Samenwerking vanuit initiatief is een belangrijke ontwikkeling voor een toekomst met andere sociale verhoudingen. We zien hoe daar al in deze tijd stappen in worden gezet, b.v. met zelfsturende en zelfondernemende teams, het streven naar een participatiemaatschappij, burgerinitiatieven, enzovoort.

Met ons schoolinitiatief willen wij een bedding bieden aan de kinderen van deze tijd om zich in hun eigen tempo en met de volle inzet van hun meegebrachte potentieel vrij en onbelemmerd te kunnen ontplooien. Daarmee wordt de basis gelegd voor vrije, verantwoordelijke en autonome mensen die initiatiefrijk, creatief en vernieuwend hun individuele bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.