Vrije initiatiefschool Talander

EEN NIEUWE TIJD,

EEN NIEUWE SCHOOL 

KENNISMAKINGSBIJEENKOMSTEN

Op donderdag 1 en 15 JUNI

Vispoortplein 16, Zutphen, van 20.00 uur – 22. 00 uur

Ontmoet onze school en leerkrachten!

Vrije initiatiefschool Talander is een kleinschalige, particuliere vrije school in ontwikkeling.

Waar we met elkaar bepalen (staatsvrij) wat belangrijk is in de opvoeding – voor kind, leerkracht en ouder. Waar we niet het NU opofferen om wat er later zou moeten zijn. Een school waar de vreugde van het moment in spel, beweging, fantasie, verhalen, ambachten en kunst, zowel binnen als buiten in de natuur de middelen zijn om je vrij en onbelemmerd te ontplooien. Om te mogen zijn wie je bent, te worden wie je wil zijn. Waar je binnen de veiligheid van een ritmisch dag-, week- en jaarverloop mee mag gaan in de stroom – en ook op eigen tempo ontwikkelingsstappen kunt zetten en nieuwe werelden kunt scheppen. Waar je een rijk gevulde ervaringswereld opbouwt, die je rest van je leven kan blijven voeden. Waar we niet steeds toetsen hoever je bent, maar voortdurend met elkaar kijken wie je bent, wat je meebrengt, welk initiatief je neemt.

Dat zetten we samen om in onderwijs.

Een school met rust, aandacht en concentratie, met uitbundigheid en intense vreugde. Waar je fouten mag en moet maken en vies mag worden. Waar we samen op avontuur gaan in de wereld. Zo groeien vrije mensen op die later, in welke situatie dan ook, verantwoordelijk en liefdevol kunnen handelen. Die veelzijdig, origineel en kunstzinnig met het leven kunnen omgaan, en dat wat ze later in de wereld aantreffen ten dienste van ons allemaal kunnen hanteren.

       Onze uitgangspunten:

Vrijeschoolonderwijs dat door de leerkrachten wordt afgestemd op de kinderen, met hun vele vragen en initiatieven.

Financiering die het onderwijs vrij laat. Geen verplichte toetsing, methodes of regeldruk voor de leerkrachten.

Gemeenschapsvorming en scholing: samen rondom kind en school. Kenmerkend voor onze school is dat we een vernieuwende sociale omgangscultuur met elkaar willen vormgeven.

Kleinschaligheid. Kleine klassen van (voorlopig) zo’n 15 kinderen en een kleine school. Najaar 2017 starten we met een kleuterklas en een of twee (combinatie)klassen op een prachtige locatie in een natuurgebied van Natuurmonumenten bij Zutphen.

Talander is door de onderwijsinspectie erkend en onze leerlingen voldoen dus aan de leerplicht.

Als je belangstelling hebt voor onze school, neem dan contact op met Ingrid Busink, 06-44426950,of vrijeinitiatiefschooltalander@gmail.com ingrid@bouwenmetmensen.nl.  Je bent welkom voor een kennismakingsgesprek. Je ontmoet ons ook op de volgende bijeenkomsten:

Een zelfgemaakt parcours…( zie ook de foto)

Initiatief van het kind

 
Michaelsfeest bij de smid

In deze tijd zijn er meer en meer kinderen die zelf al op heel jonge leeftijd kenbaar maken wat hun taak op aarde is en waarom ze hier gekomen zijn (zie hiervoor o.a. het boek ´De levensopdracht van nieuwetijdskinderen – Wie ze zijn en wat ze ons leren´van Hans Stolp). Zij kunnen heel goed aangeven wat zij wel en wat zij niet willen (leren). Talander is bekend met dit fenomeen en wil dan ook binnen het lesgebeuren ruimte bieden voor de persoonlijke initiatieven en bijdragen van de kinderen. De leerkracht reikt de leerstof weliswaar als groot gebaar vanuit het leerplan aan, maar het eigenlijke lesverloop komt tot stand vanuit de ontmoeting en de interactie met de kinderen.

In deze tijd zijn er meer en meer kinderen die zelf al op heel jonge leeftijd kenbaar maken wat hun taak op aarde is en waarom ze hier gekomen zijn (zie hiervoor o.a. het boek ´De levensopdracht van nieuwetijdskinderen – Wie ze zijn en wat ze ons leren´van Hans Stolp). Zij kunnen heel goed aangeven wat zij wel en wat zij niet willen (leren). Een moeder noemde haar kind in dit verband ook wel: pionierskind. Talander is bekend met dit fenomeen en wil dan ook binnen het lesgebeuren ruimte bieden voor de persoonlijke initiatieven en bijdragen van de kinderen. De leerkracht reikt de leerstof weliswaar als groot gebaar vanuit het leerplan aan, maar het eigenlijke lesverloop komt tot stand vanuit de ontmoeting en de interactie met de kinderen.