Vrije initiatiefschool Talander

De vierde koning, Talander, onderweg

 

Vrije initiatiefschool Talander is een kleinschalige, particuliere vrije school in ontwikkeling.

Vanaf eind 2017 starten wij met een combinatieklas 1/2, 3/4 ,  en een kleuterklas,

op een nieuwe lokatie in een natuurgebied bij Zutphen

Informatieavond voor alle belangstellenden: DONDERDAG 16 MAART

om 20.00 uur ( inloop vanaf 19.45 uur.)

Locatie: Proeflokalen, Vispoortplein 16, Zutphen

Website voorlopig: www.bouwenmetmensen/vrijeinitiatiefschoolTalander

Op het programma staat:

  • Kennismaking met elkaar en Talander. In gesprek over wat de kinderen in deze tijd van ons vragen, thuis en op school
  • De uitgangspunten van Vrije Initiatiefschool Talander (vrijheid van onderwijs zodat we in kunnen gaan op de behoefte en het initiatief van het kind; kleinschaligheid, gemeenschapsvorming en scholing, alternatieve financiering, vrije schoolonderwijs, ouderbetrokkenheid)
  • Presentatie van de nieuwe lokatie
  • De manier waarop we de school verder met elkaar willen ontwikkelen (o.a. de volgende stappen, verdieping van de kennismaking vanuit ieders biografie, gedragen besluitvorming, geld verzamelen, samenwerking met andere vergelijkbare initiatieven in het land)

Een eigen parcours

Aanmelden en informatie via: ingrid@bouwenmetmensen.nl of 06-44426950

Een zelfgemaakt parcours…( zie ook de foto) Van januari tot in de van zomer 2017 willen wij samen met ouders en leraren deze school verder ontwikkelen en in september 2017 starten op een passende locatie in het buitengebied van Zutphen. We hebben een optie op een prachtige plek. Ondertussen verzorgen wij al voor één kind (van 8 jaar) onderwijs op onze tijdelijke locatie bij de Proeflokalen, Vispoortplein 16 te Zutphen. Als er andere kinderen bij willen komen, dan kunnen we onderzoeken hoe we dat mogelijk maken. We verwachten in februari 2017 door de onderwijsinspectie officeel erkenning te krijgen als particuliere school. Leerlingen die dan bij ons naar school gaan zullen voldoen aan de leerplicht (tot die tijd is er gedoogbeleid).

Wij zijn op zoek naar ouders, leraren en kleuterjuffen of -meesters, die interesse hebben om de school samen met ons te ontwikkelen. Ook als je zelf niet in deze regio wilt wonen/werken, en wellicht elders een schooltje zoals de onze wilt starten, ben je welkom. We kunnen van en met elkaar leren en je ook ondersteunen om in je eigen regio van start te gaan.

Meester Victor kijkt mee……

 

Initiatief van het kind

Ieder kind brengt zijn eigen opgaven, talenten en uitdagingen mee, waarmee het zich op in het leven wil uiteenzetten en verwerkelijken. Met welke initiatieven het kind een bijdrage wil (gaan) leveren aan zijn eigen ontwikkeling en die van zijn medemens/ de samenleving ligt doorgaans nog onder een sluier verborgen. Rudolf Steiner spreekt in dat verband over het raadsel van het kind dat door de opvoeders, dagelijks, ja zelfs van uur tot uur ontsluierd dient te worden. Middels gesprekken met de ouders, de waarnemingen van het kind in de klas door de tijd heen en de kinderbespreking in de pedagogische vergadering probeert de leerkracht zich een beeld te vormen van de pedagogisch vraag en de diepere wil van het kind.

In deze tijd zijn er meer en meer kinderen die zelf al op heel jonge leeftijd kenbaar maken wat hun taak op aarde is en waarom ze hier gekomen zijn (zie hiervoor o.a. het boek ´De levensopdracht van nieuwetijdskinderen – Wie ze zijn en wat ze ons leren´van Hans Stolp). Zij kunnen heel goed aangeven wat zij wel en wat zij niet willen (leren). Talander is bekend met dit fenomeen en wil dan ook binnen het lesgebeuren ruimte bieden voor de persoonlijke initiatieven en bijdragen van de kinderen. De leerkracht reikt de leerstof weliswaar als groot gebaar vanuit het leerplan aan, maar het eigenlijke lesverloop komt tot stand vanuit de ontmoeting en de interactie met de kinderen.

Talander beschouwt haar visie op het onderwijs aan kinderen in deze tijd dan ook het meest verwerkelijkt als het lesgebeuren vorm wordt gegeven vanuit deze afstemming en het samenspel tussen kinderen en leerkracht.


Wie zijn wij?

Victor Koelman (55 jaar) is vrije schoolleerkracht en heeft 16 jaar ervaring in het vrijeschoolbasis- en speciaal onderwijs. Naast het lesgeven is hij een aantal jaren ook voorzitter geweest van de pedagogische vergadering en heeft hij gewerkt als spraakvormer en coach. Zijn kracht in het onderwijs en de organisatie ervan is steeds meer geworden om in het wezenlijke contact met leerling, maar ook met ouder en collega, steeds weer onderzoekend het gesprek aan te gaan om te beoordelen wat nodig is. In contact met de leerlingen gebeurt dit gesprek natuurlijk ook zonder woorden. Hij heeft een bijzonder scherp oog voor wat de kinderen van deze tijd meenemen en van ons vragen. Authenticiteit en een gelijkwaardige benadering als lerend medemens zijn essentieel.

Ingrid Busink (51 jaar) is biografie- en initiatiefkundige en begeleidt mensen en initiatieven in hun (persoonlijk) ondernemerschap. Het proces van gemeenschapsontwikkeling wordt daarbij altijd mee verzorgd, omdat het in deze tijd een noodzakelijke voorwaarde blijkt om werkelijk vernieuwend ondernemerschap en initiatief te ontwikkelen. Ze heeft 15 jaar ervaring met de begeleiding van biografie-onderzoek in groepen, gemeenschapsvorming in woonprojecten, en de ontwikkeling van scholing op deze gebieden. Ze is ouder van het meisje dat nu op Talander onderwijs krijgt.

Eric ten Hagen (55 jaar)begeleidt wooninitiatieven bij het ontwikkelen van hun woonproject, met name op het gebied van de formuleren van de eigen wensen en eisen, de voorbereiding van het bouwproces, en de financiering. Hij begeleidt de ontwikkelingprocessen van dergelijke initiatieven zo, dat steeds leidend is datgene wat vanuit het geheel wordt gewild, en het persoonlijke belang overstijgt. Hij is vader van het meisje dat nu op Talander onderwijs krijgt en is nauw betrokken bij het voorbereiden van een nieuwe locatie voor onze school.

Als je belangstelling hebt voor onze school, neem dan contact op met Ingrid Busink, 06-44426950, ingrid@bouwenmetmensen.nl. Je bent welkom voor een kennismakingsgesprek.