Meer informatie >

Home

Projectontwikkeling voor collectieve wooninitiatieven

Procespartner bij fysieke én sociale bouwprocessen

Voor vernieuwende initiatieven zijn zorgvuldige samenwerkingsprocessen nodig om tot een goed resultaat te komen. Altijd doet zich daarbij een krachtenspel van meewerkende en tegenwerkende factoren voor.

Bouwen met Mensen ontwikkelt projecten met grondige kennis van de mens, van bouwen en van processen. Daarom staan we sterk in dit krachtenspel, ten dienste van jouw wooninitiatief!

Ons hart gaat uit naar ruimte voor de mens, om zelf invloed te hebben op hun te bouwen omgeving, op hun sociale omgeving, op hun groene omgeving. Voor alle inkomens. 

We hebben 20 jaar ervaring in de begeleiding van grotere en kleinere initiatieven, sommige met jarenlange voorbereiding, andere in kortere tijd. Onze kracht is een heel brede deskundigheid op het gebied van bouwen en wonen, gecombineerd met grote expertise in sociale processen zoals besluitvorming en gemeenschapsvorming. 

We realiseren indien gewenst binnen je wooninitiatief ook:

  • gemeenschappelijke ruimten
  • werkruimtes (flexplekken)
  • ruimte voor ondernemers (een restaurant, fysiotherapeut, etc.)
  • ateliers
  • zorg voor de oudere mens
  • zorg voor de gehandicapte medemens
  • een (particuliere) school, kinderopvang
  • praktische zaken als een fietsenstalling, gezamenlijke werkplaats, VOKO, logeerruimtes, zalen