Medewerkers

Eric ten Hagen(1961)

ericHij heeft een bouwkundige en werktuigbouwkundige (Ir.) achtergrond en heeft ruim 20 jaar ervaring met projectmanagement (Vredestein, Siemens, Bouwen met Mensen) en bijna 10 jaar als zelfstandig ondernemer. Daarnaast heeft hij 4 jaar een logistieke afdeling geleid, waarin de basis voor procesbegeleiding is gelegd: ‘doordat ik mensen de gelegenheid gaf het werk te doen waarin ze goed waren en waarin ze thuis waren, maar ook waar ze zich in konden ontwikkelen, boekte ik met mijn afdeling succes, waarin mijn voorgangers niet succesvol waren. Ik had vertrouwen in ze en rekende ze af op hun verantwoordelijkheden waarvoor ze ook de bevoegdheden van mij hadden gekregen. Ook bij mensen waarvan ik wist dat ze lange tijd nodig hadden om nieuwe technieken eigen te maken, bleef ik het vertrouwen houden en kon het uithouden dat dit soms tot één jaar duurde. Op deze wijze ontwikkelden de mensen in mijn afdeling een grote mate van zelfstandigheid en namen verantwoordelijkheid voor hun eigen taken en voor elkaar. De afdeling liep sindsdien gesmeerd en men had mij sindsdien niet of nauwelijks meer nodig.’…’In die periode maakte ik mijzelf de basisprincipes van procesbegeleiding eigen en pas die sindsdien succesvol toe.’
Vanaf het jaar 2000 is hij zelfstandig ondernemer en begeleide diverse projecten succesvol (zie referenties) met accenten op advies en begeleiding van startende ondernemers, procesbegeleiding en projectmanagement bij projecten waarbij het fysieke bouwen een rol speelt.
Eric is bewoner van het vernieuwend woonproject ‘Woonderij Eos’.

Ingrid Busink(1965)

Na haar studie arbeidspsychologie (drs.) heeft zij een aantal jaren op de Universiteit Utrecht sociaal-wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dit betrof samenwerkingsprojecten op het gebied van onderwijs, arbeid en wonen. Op de Hogeschool Utrecht heeft zij gedoceerd aan de opleiding voor Bedrijfskader, en daarnaast coördinerende en leidinggevende functies vervuld. Na een aanvullende opleiding in de biografie- en initiatiefkunde heeft zij, sinds 2000 als zelfstandig ondernemer daarin groepen mensen begeleid en diverse opleidingen ontwikkeld en gegeven.  Als directeur van de Estafette Academie organiseerde zij naast haar werk bij Bouwen met Mensen sinds 1 januari 2008 opleidingen voor medewerkers, consumenten en producenten van de Estafette Associatie C.V., met daarbij als één van de belangrijke doelstellingen de associatievorming binnen het geheel van de keten te versterken. Vanaf 1 juli 2012 is zij voor Estafette Academie adviseur nieuwe didactiek en programma-ontwikkeling, en docent. Zij heeft bij Bouwen met Mensen haar accenten op het terrein van procesbegeleiding en cursussen, workshops en opleidingen.
Ingrid is bewoner van het vernieuwend woonproject ‘Woonderij Eos’.