Een eigen wooninitiatief?

Heb je een eigen wooninitiatief of wil je er één starten?

Wij begeleiden je vanaf de start, zelfs tot aan de nieuwe woonsituatie! http://www.bouwenmetmensen.nl/Onze begeleiding van wooninitiatieven.

We werken samen met:

  • bouwbedrijven en gemeenten die een locatie beschikbaar kunnen stellen, juist voor gemeenschappelijke wooninitiatieven
  • verschillende woningbouwcorporaties die interesse hebben om juist voor wooninitiatieven woningen te realiseren. Ook landelijk!

Uniek voor onze aanpak is de grote aandacht voor de sociale processen, gemeenschapsvorming en gedragen besluitvorming. De ervaring leert dat dit de belangrijkste factor is voor het slagen van een project. Maar er is meer dan dat! Het gaat je als wooninitiatief juist om de sociale kant van een project! Het praktische, het gebouw, mag zo mooi en goed mogelijk, maar zal uiteindelijk vooral dienstbaar moeten zijn aan hoe jullie willen leven!