Wooninitiatieven in Nederland door ons ontwikkeld

De afgelopen jaren hebben wij project ontwikkeld, of in begeleid. Voor langere tijd en soms ook voor kleinere opdrachten.

Gerealiseerde wooninitiatieven en wooninitiatieven in ontwikkeling.

 • Ubuntuplein en haar deelprojecten, 2008-heden; procesbegeleiding en projectontwikkeling www.ubuntuplein.nl
 • Woonproject Oosterwold (ontwikkelfase): particuliere school met woongemeenschap https://owoalmere.wordpress.com/
 • Woonproject de Vierstroom, Vierakker (voorbereidingsfase): particuliere school met woongemeenschap http://www.vrijeschooltalander.nl
 • Woon/werkproject voor ouderen De Derde Fase, 2005-heden; procesbegeleiding www.dederdefase.org
 • Woonproject de Noabers (ook op het Ubuntuplein), Zutphen, 2011-2015; procesbegeleiding
 • Woongemeenschap Eikpunt, Lent/Nijmegen, 2009 – heden;procesbegeleiding, gemeenschapsvorming en opleiding gedragen besluitvorming, begeleiding werken met gedragen besluitvorming www.woongemeenschapeikpunt.nl
 • Kompost Zutphen, Zutphen (2014, e.v): procesbegeleiding selectiefase, projectintroductie en begeleiding gedragen besluitvorming www.komposthelbergen.nl
 • Woonderij Eos, Zupthen, 2000-2005; projectontwikkeling en procesbegeleiding, toezicht http://www.woonderijeos.nl
 • Zorghuis Helios, Zuthpen, 2000-2005; projectontwikkeling en procesbegeleiding, toezicht http://www.woonderijeos.nl/helios
 • Zorgboerderij Aurora Borealis, 2005-2009; projectontwikkeling, directievoering en toezicht ervetencampe.nl
 • Woonproject Surplus, Utrecht, 2008-2009;  bijeenkomsten voor gemeenschapsvorming

Culturele initiatieven

 • De Vrije Initiatiefschool Talander (Zutphen, 2016 – heden)
 • Estafette Academie, 2008-heden; ontwikkeling Academie, nieuwe didactiek, cursusprogramma, opleiding docenten;
 • Aardewerkplaats Amiel, Voorstonden 2011-heden; gemeenschapsvorming; bestuur
 • Provincie Gelderland, Arnhem, 2011: begeleiding bijeenkomst samenwerkingsvraagstukken tussen twee afdelingen
 • Movisie, 2009, bijdrage Masterclass over vernieuwend wonen voor ouderen (Zilveren Kracht)
 • Coöperatie de Initiatiefschool, 2014 – heden
 • Woonbiografiepracticum, de Derde Fase, 2005

Woongemeenschap Eikpunt

Een uniek  meergeneratiewonenproject in Nederland, met grote aandacht voor gemeenschapsvorming. Combinatie van sociale huur en koopwoningen, veel gemeenschappelijke ruimten, een stilteruimte. Vanaf de wieg begeleid tot en met vandaag. Met gedragen besluitvorming. Regelmatig volgen leden van de gemeenschap nog een training gedragen besluitvorming bij Bouwen met Mensen.

 

 

 

Woonderij Eos

eos2

Eos grondsteenlegging

Woonderij Eos te Zutphen is een vernieuwend wonen project dat in 2005 is gerealiseerd. Het betreft 29 grondgebonden woningen en een appartementengebouw met zorgafdeling (Helios, zie volgende referentie). Het complex heeft 15 appartementen, waarvan 8 voor begeleid zelfstandig wonen (voor licht verstandelijk gehandicapten) en 7 ‘vrije appartementen’. Verder biedt het een plek voor 6 meervoudig complex gehandicapten. Zonnehuizen heeft de leiding over het zorg deel. De projectbegeleiding bestond er vooral uit om enerzijds de behoeften van de bewoners zichtbaar te maken en te vertalen in bouwtermen en anderzijds het proces aan te gaan met externe partijen om het project gerealiseerd te krijgen. Bottlenecks waren de bereidwilligheid van de projectontwikkelaar die claims had voor de grond en de gemeente, die de bereidheid moest tonen om een locatie beschikbaar te stellen. Bouwen met Mensen heeft in de persoon van Eric ten Hagen, tevens lid van Eos, deelgenomen aan het projectteam en realisatieteam en is vanaf de eerste beeldvorming t/m de nazorg betrokken geweest bij het project en was daarin mede verantwoordelijk voor de projectdefinitie, projectontwikkeling en realisatie (toezicht op uitvoering).

Aurora Borealis

aurora
Aurora Borealis te Wedde is een woon- werk- en zorggemeenschap voor licht (verstandelijk) gehandicapten. Bouwen met Mensen heeft het ondernemersplan helpen opzetten, alsmede de investeringsbegroting, exploitatiebegroting en budgettering. Verder heeft Bouwen met Mensen ondersteund bij subsidiëring en financiering. Het project bevindt zich in opbouwfase (fase 2/3) waarbij Bouwen met Mensen de hele projectmanagement voor zijn rekening neemt.

Zorghuis Helios

helios

Helios in aanbouw

helios1

Helios opening op Eos middenterrein

Een aantal leden van Eos kwamen met het voorstel om de gehandicapte medemens op te nemen in het project te Zutphen. Dit werd warm omarmd door de vereniging (Woonderij Eos) en is uitgewerkt zoals bij de referentie van Woonderij Eos omschreven is. Het bijzondere is dus dat hier (de vertegenwoordigers van) de locatie voor de gehandicapte medemens niet tegen de zin van de bewoners, maar met het verzoek van de bewoners is ontstaan. De rol die Bouwen met Mensen in de persoon van Eric ten Hagen, hierin gespeeld heeft is betrokkenheid en warme belangstelling van de woningcorporatie wekken. Het heeft er toe geleid dat er een bijzonder ecologisch, voor de bewoners gezond gebouw is neergezet, dat zonder de innige verbinding van de verantwoordelijke mensen van de woningcorporatie er niet was gekomen of alleen in een sterk uitgeklede vorm.

Zonnehuizen (2stromen)

Bouwen met Mensen onderzoekt mogelijkheden voor Zonnehuizen om een dagbestedingruimte te realiseren nabij en voor zorghuis Helios te Zutphen (voor hun meervoudig complex gehandicapten). Verder begeleid Bouwen met Mensen de verbouwing van het gebouw van de 2stromen (innmiddels De Seizoenen)

Urtica de Vijfsprong

vijfsprong

Urtica de Vijfsprong is een woon- werk- en zorggemeenschap voor licht (verstandelijk) gehandicapten. Bouwen met Mensen heeft de directie gevoerd en toezicht gehouden bij de nieuwbouw van de serrestal en de nieuwbouw van het woon- werkhuis Atrium en de renovatie van De Roos en de verbouw en renovatie van de Pentaan. Dit project wordt mei 2009 afgerond.

Luscinia, begeleiding opstartfase

Luscinia is een woon- werk- en zorggemeenschap in oprichting. Bouwen met Mensen heeft geadviseerd en ondersteund in de ondernemersplannen, organisatievorm, bouwplannen en adviseert bij financiering en subsidiëring. Verder ondersteunde Bouwen met Mensen bij selectie van een geschikte locatie.

De Derde Fase

derde1
Derde Fase bouwwerk bijeenkomst

Woon- zorg en werk gemeenschap: heel anders dan bij ander projecten in combinatie met zorg, ligt hier het accent op het wonen (en werken) van ‘ouderen’ die hun derde levensfase betekenis willen geven. Zij willen hun kwaliteiten inzetten voor de maatschappij. Een belangrijk onderdeel hiervan is het realiseren van 150 wooneenheden op de Mars in Zutphen, alwaar in 2011/2012 nieuwbouw gepleegd gaat worden. Daarnaast 24 appartementen met verblijf zorg. Bouwen met Mensen, in de persoon van Ingrid Busink en Eric ten Hagen verzorgen hierbij de procesbegeleiding en de projectmanagement. Het project zit in de uitwerking van de startfase en er is zicht op een locatie. De Derde Fase werkt hierin samen met ander initiatiefnemers op basis van wat ‘wil gaan leven in Zutphen’. Dit is ondergebracht in het initiatief: het Ubuntuplein.

Ubuntuplein: een uniek project in Nederland: Toekomstgericht woon-werkcomplex

http://www.ubuntuplein.nl