Algemeen

Het voorbereiden en uitvoeren van een (woon)initiatief doet een beroep op allerlei capaciteiten van mensen (vooruitkijken, overzicht bewaren, overbrengen van de eigen doelstellingen, samenwerken in het algemeen, organiseren, vergaderingen voorzitten, koken voor een grotere groep, etcetera). Veel wordt daarbij ook al doende (bij)geleerd. Bij woonprojecten die zich ook richten op nieuwe gemeenschapsvorming, vinden mensen het ook dáárom zo interessant om met anderen samen te wonen (en werken), omdat er zoveel met en van elkaar te leren valt, al benoemt men dat niet altijd zo bewust. De interesse gaat dan uit naar de andere mens (ontmoeting) in het algemeen, én naar het samen werken en samen leven: hoe doe je dat?

In de praktijk van het wonen doen zich dan echter wel vaak teleurstellingen voor en blijven ontmoetingen oppervlakkig, struikelt men over geconflicten en vermindert of verslechtert de samenwerking.

Wie er werk van wil maken, kan bij ons terecht om te leren vanuit je eigen praktijksituatie hoe je processen van ontmoeting en samenwerking zo kunt vormgeven, dat er weer nieuwe ontwikkeling mogelijk is, ook in bestaande organisaties.

Klachtenreglement

Klachten kunnen worden ingediend bij Ingrid Busink. Klachten worden afgehandeld volgens het klachtenreglement. Klachtenreglement