Procesbegeleiding biografiekunde/Practica

Initiatiefpracticum op maat

Wanneer je een nieuw initiatief (hebt ge)start, is het van belang dat je als initiatiefnemers onderling én met de mensen die zich aansluiten, de verdere ontwikkeling van het initiatief zo kunt vormgeven, dat de denkbeelden, afspraken en handelingen van ieder steeds weer op elkaar afgestemd worden. Uiteindelijk zal het wezenlijke van het initiatief in ieder moeten gaan spreken en leven. Met een initiatiefpracticum leg je daarvoor een goede basis. Op vijf bijeenkomsten van een dag werk je samen aan het volgende (en onderwerpen naar keuze):

– het leren kennen van elkaars ontwikkelingsweg tot nu toe, en de individuele opgaven, capaciteiten, of zelfs roeping

– het leren kennen van denkbeelden, die van belang zijn voor het initiatief

– het leren onderzoekend waarnemenen beoordelen van wat zich voordoet in ontwikkeling van mens en initiatief; kennismaking met technieken die dit ondersteunen (onderzoeksrondes, vier categorieën van weerklank, werken met toekomstverkenningen)

Bij uitstek geschikt voor een startende groep, maar ook voor nieuwe initiatieven binnen een bestaand project.

Het initiatiefpracticum heeft inmiddels bij verschillende initiatieven in belangrijke mate bijgedragen aan verwerkelijking van en moderne gemeenschapsvorming binnen het initiatief:  in de Poortkring (kring voor nieuwe antroposofische vereniging) vanaf 2006, in Estafette Academie (sinds 2008) en de coöperatie voor vrij onderwijs.

Reacties van deelnemers:

“C.H.: ”We zochten hoe we tot een grotere groep konden komen rondom dit initiatief, die ons proces (van de initiatiefnemers) niet hadden meegemaakt, maar zich toch wezenlijk zouden kunnen verbinden. Hoe draag je het over en hoe kun je samen verder op stap? Dat is in dit traject gelukt”.

J. te V.:”Het heeft verbinding gecreëerd, en vertrouwen gegeven om het op de grond te zetten, heel bijzonder dat dat in zo’n korte tijd is gelukt”

M.v.O:”Ik merk dat ik door dit traject makkelijker over dingen heen kan stappen waar je je normaal meer aan ergert bijvoorbeeld. Het haalt het contact uit de oppervlakte weg”.

R.v.O.: “Het is ongelooflijk wat we door zo’n traject hebben bereikt aan intimiteit, waar je normaal gesproken een vreselijk lange tijd voor nodig heb. Het is noodzakelijk voor het draagvlak.”

R.O: “Het is bijzonder om te hebben ervaren op welke manier zo een gemeenschap ontstaat en hoe snel dat gaat. Je werkt aan het initiatief én aan je eigen ontwikkeling tegelijk”