Aanvragen en contact

Wie kunnen een beroep doen op de stichting?

Ieder die initiatieven neemt om gemeenschapsvorming te bevorderen, kan een beroep doen op de ondersteuning door de Stichting, bijvoorbeeld mensen die:

–                  een opleiding willen doen, gerelateerd aan de biografiekunde, initiatiefkunde en besluitvorming

–                  een onderneming hebben of willen starten op het terrein van de biografiekunde

–                  activiteiten ontplooien die moderne gemeenschapsvorming bevorderen

–                  op onderzoek zijn naar hoe ze een initiatief verder vorm willen geven

–                  een ontwikkelingspracticum met een bepaald thema willen ontwikkelen

–                  initiatiefnemers zijn binnen een gemeenschap, op het gebied van gemeenschapsvorming

–                  ……..

 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de bestuursleden:

Ingrid Busink, voorzitter 06-19011495, email: ingrid@bouwenmetmensen.nl

Jan Saal, penningmeester/secretaris, 0321-339055 email: j.saal@chello.nl