Doelstelling en activiteiten

 

Mensen met initiatieven ondersteunen, die zinvol zijn voor de ontwikkeling van gemeenschappen.

Moderne gemeenschappen ontstaan niet vanzelf. Het is nodig dat mensen hun wil tot gemeenschapsvorming serieus nemen. Tevens zijn initiatieven van mensen en bewustzijn over wat gemeenschapsvorming is noodzakelijk en vervolgens zijn ook instrumenten nodig, waarmee aan gemeenschapsvorming gewerkt kan worden.

Op al deze gebieden wil stichting UBUNTU-Practica mensen ondersteunen.

 

Activiteiten van UBUNTU-Practica

UBUNTU-Practica wil initiatiefnemers in gemeenschapsvorming ondersteunen. Dit gebeurt door:

Activiteiten op verzoek of op initiatief van de bestuursleden:

–                  financiële ondersteuning in de vorm van leningen en schenkingen

–                  ondersteuning door de leden van het bestuur en adviseurs in gesprekken over het initiatief

–                  het in contact brengen van mensen met een bepaalde vraag of behoefte met andere mensen die in antwoord daarop iets te bieden hebben

–                  inhoudelijke ondersteuning van de Vereniging Levenslopen

–                  Het organiseren en ontwikkelen van opleidingen in de Werkplaats Biografiekunde en Initatiefkunde. (Hierover is een aparte brochure beschikbaar.)

–                  Het ontwikkelen van denkbeelden uit de biografiekunde, initiatiefkunde en over sociale ontwikkeling

–                  Het overdragen van deze denkbeelden in de vorm van lezingen, cursussen en in een reeks Brochures van de Stichting