Ontwikkelingspractica

In een ontwikkelingspracticum is deze voortdurende activiteit tot ontwikkeling en gemeenschapsvorming bewust en gestructureerd vormgegeven. Het biedt de deelnemers de gelegenheid te ervaren dat persoonlijke ontwikkeling ondanks én dankzij de verschillen tussen hen, mogelijk is. De werkwijze stelt je in staat je zo met elkaar te verbinden, dat tegelijkertijd het eigene wordt versterkt én een gemeenschap tot stand komt. Van een dergelijke gemeenschap gaat een werking uit, die eraan bijdraagt dat je nieuwe kennis, houding en vaardigheden ontwikkelt.

Een ontwikkelingspracticum en de bijbehorende Ubuntu-communicatietechniek, is een onderzoeks- en oefeninstrument dat kan bijdragen aan gemeenschapsvorming binnen nieuwe en bestaande groepen.

Zo wordt UBUNTU – ik ben, omdat wij zijn; wij zijn, omdat ik ben- in de praktijk gebracht.

Elk ontwikkelinsgpracticum kan een eigen thema hebben en vertrekt vanuit de individuele of gemeenschappelijke vraag van de deelnemers.