Schenkingen

Donaties

Ieder die in de doelstelling en activiteiten van UBUNTU Practica iets zinvols ziet, kan een bijdrage doneren .

De schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar omdat de stichting door de belastingdienst erkend is als een stichting voor “goede doelen (artikel 24).

Donaties kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer 784726161, ten name van Stichting Ubuntu practica te Zutphen.

Als u een bijdrage wilt doneren en behoefte hebt aan meer informatie, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

 

Andere schenkingen: inzicht, aandacht en praktijkervaring

Naast financiële schenkingen, kunnen ook inzicht, aandacht en praktijkervaring worden geschonken. Dit kan bijvoorbeeld in de rol van:

–                  auteur, waarbij u een (bijdrage voor een) brochure schrijft voor de reeks die bij UBUNTU Practica wordt uitgegeven. Dat daarbij sprake is van een schenking zal ook als zodanig in de uitgave vermeld worden.

–                  gesprekspartner, waarbij u aandacht schenkt aan wat in de ander, en/of haar of zijn initiatief, tot ontwikkeling wil komen

–                  adviseur, waarbij u mensen met initiatieven in het werkgebied van de Stiching advies geeft vanuit uw eigen praktijkervaring

 

Indien u op een dergelijk manier een schenking wilt doen, kunt u contact opnemen met één van de leden van het bestuur van de Stichting