Na het vinden van een locatie

Als de locatie eenmaal gevonden is, kunnen nieuwe stappen worden gezet. Voor de gemeenschapsvorming betekent het dat mensen uitstappen, en anderen juist instappen. Er moeten vaak professionele partijen gezocht worden om mee samen te werken (zoals een woningbouwcorporatie), en als deze er al zijn, moeten zij de werkwijze die ze gewend zijn aanpassen aan de specifieke situatie van het project.

We bieden:

Ter voorbereiding van de bouw:

 • haalbaarheidsonderzoek
 • beeldvorming van het toekomstige bouwwerk
 • het opstellen van een programma van eisen (PvE) voor de bouw
 • calculaties
 • contractering
 • (begeleiding bij) architectenselectie en externe adviseurs
 • samenwerking met externe partijen
 • (begeleiding bij) het zoeken van financiering

Bij het vormen van een nieuwe gemeenschap:

 • Verbinding van nieuwe deelnemers: wat is er al geweest, hoe raak je op de hoogte, wat breng je in?
 • Gemeenschapsvormingsbijeenkomsten
 • Het verder ontwikkelen van inzicht in moderne gemeenschapsvorming (indien gewenst scholing), begeleiding bij de organisatie van vereniging (of andere rechtsvorm) en de samenwerking en besluitvorming (indien gewenst: scholing)
 • Begeleiding bij het vinden van nieuwe wegen voor het verzamelen van de (door de subsidiegever vereiste) eigen bijdrage voor de projectontwikkeling/procesbegeleiding (het aanspreken van ieders sociale netwerk)