Voor en tijdens de bouw

Tijdens de bouw moet gecontroleerd worden of alle afspraken zorgvuldig worden nagekomen, onverwacht meerwerk moet worden geminimaliseerd.

Toekomstige bewoners gaan aan het werk met hun nieuwe huis, en raken soms meer op hun eigen dan de gemeenschappelijke woonsituatie betrokken. Aandacht voor de gemeenschap als geheel blijft van belang. Praktische samenwerking bij het bouwen, bijvoorbeeld van gemeenschappelijke ruimte, kunnen de gemeenschapsvorming ondersteunen, mits op een goede manier aangepakt. Bouwen met Mensen adviseert en begeleidt.

helios1

 Bij de bouw:

  • Hulp bij het kiezen van individueel meer- en minderwerk
  • Projectmanagement
  • Directievoering en toezicht
  • Begeleiding bij zelfwerkzaamheid (bouwen schuren, deel van het huis)

 vijfsprong

Bij het vormen van een nieuwe gemeenschap:

  • Advies en begeleiding bij samenwerken in het zelf bouwen
  • Voorbereiding en vormgeving van grondsteen, en grondsteenlegging als verbindend ritueel bij de start van de bouw